Program i plan półkolonii na I tydzień

PROGRAM I PLAN PÓŁKOLONII  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
IM. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ  W KATOWICACH

16.01.2023 r. – 20.01.2023 r.


Cel ogólny
Bezpieczny, zdrowy i ciekawy wypoczynek dzieci w gronie przyjaciół.

Cele szczegółowe
Dziecko:

 • miło spędza czas,
 • spędza czas w gronie przyjaciół,
 • jest wypoczęte i zrelaksowane,
 • potrafi współdziałać w grupie,
 • potrafi znaleźć przyjaciela,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach,
 • bierze udział w zajęciach warsztatowych,
 • bierze udział w zajęciach sportowych, ruchowych, w sali gimnastycznej, basenie,
 • bierze udział w grach i zabawach,
 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego wypoczynku,
 • jest świadome wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie,
 • zna i przestrzega obowiązujące przepisy i zasady higieny

  Formy pracy:
 • Warsztaty,
 • Pogadanki,
 • Zajęcia sportowe,
 • Gry i zabawy sportowe, umysłowe, integracyjne,
 • Zajęcia plastyczne, literackie,
 • Spacery.

Pogadanki:

 1. Zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii.
 2. Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście.
 3. Pogadanka na przestrzegania wytycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem.
 4. Pogadanka na temat odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 5. Przedstawienie regulaminu sali gimnastycznej. Pogadanka ”bezpieczne zabawy”.
 6. Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas zajęć plastycznych, sportowych, literackich.
 7. Zapoznanie uczestników z regulaminami miejsc, w których będą realizowane zajęcia.
 8. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania.
 9. Przedstawienie regulaminu basenu oraz zasad BHP.
 10. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

PLAN PÓŁKOLONII

Dzień pierwszy: 16.01.2023 r. – poniedziałek

Data

Grupa

Godziny

Punkt programu

16.01.2023

Gr 1
Gr 2

8:00 – 8:30

Zbiórka w szkole.

Mycie rąk.

Zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii, sali gimnastycznej, basenu, wytycznymi związanymi
z bezpiecznym wypoczynkiem.

Przedstawienie programu.

Opracowanie i spisanie kontraktu grupowego.
Ogłoszenie konkursu na czas trwania I tygodnia półkolonii: „Najaktywniejszy półkolonista”.

Gr 1

8:30 – 9:30

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

9:30 – 10:30

Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas zajęć plastycznych.

Zimowe postacie – wykonanie bałwanków, pingwinów.

Gr 2

8:30 – 9:30

Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas zajęć plastycznych.

Zimowe postacie – wykonanie bałwanków, pingwinów.

9:30 – 10:30

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

Gr 1
Gr 2

10:30 –10:45

Mycie rąk. Wspólne II śniadanie (suchy prowiant).

10:45 –11:30

Zabawa integracyjna - Kto Ty jesteś?

11:30 -12:00

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście. Spacer do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 3,

ul. Gliwicka 93, Katowice.

12:00-14:00

Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas zajęć. Zajęcia literacko-edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi.

 

 

14:00-14:30

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście. Powrót do szkoły.

 

 

14:30-14:50

Mycie rąk. Wspólny posiłek (suchy prowiant) lub obiad

(opcja dodatkowa).

 

 

14:50–15:00

Podsumowanie dnia i ocena zachowania uczestników.

         

 

  

 

 

 

 

Dzień drugi: 17.01.2023 – wtorek


Data

Grupa

Godziny

Punkt programu

17.01.2023

Gr 1

Gr 2

8:00 – 8:45

Zbiórka w szkole.
Przedstawienie programu.

Przypomnienie uczestnikom wytycznych związanych
z bezpiecznym wypoczynkiem.
Gry planszowe.

 

 

Gr 1

Gr 2

 

8:45 – 8:55

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej. Przejście na przystanek autobusowy Katowice – Sokolska.

8:55 – 9:15

Przejazd tramwajem na przystanek Chorzów - Teatr Rozrywki.

 

 

 

 

9:15 – 9:30

Spacer do Teatru Czarnego Tła w Chorzowie.

9:30 – 11:00

Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zajęć.

Warsztaty teatralne.

11:00 -11:15

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej.

Przejście na przystanek Chorzów-Teatr Rozrywki.

11:15 –11:40

Przejazd tramwajem na przystanek Katowice – Sokolska.

11:40–11:50

Powrót do szkoły

11:50 –12:15

Mycie rąk. Wspólny posiłek (suchy prowiant) lub obiad (opcja dodatkowa).

 

 

Gr 1

12:15 –13:15

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

13:15 –14:15

Warsztaty literackie – tworzymy wywiad.

 

Gr 2

12:15 –13:15

Warsztaty literackie – tworzymy wywiad.

13:15 -14:15

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

 

 

Gr 1

Gr 2

14:15– 15:45

Kalambury

 

Gr 1

Gr 2

14:45– 15:00

Gry stolikowe. Podsumowanie dnia i ocena zachowania uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień trzeci: 18.01.2023 – środa

Data

Grupa

Godziny

Punkt programu

18.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:20Zbiórka w szkole.

Przedstawienie programu.

Przypomnienie uczestnikom wytycznych związanych

z bezpiecznym wypoczynkiem.

Gr 1

8:20– 9:00

Przypomnienie regulaminu sali gimnastycznej i zasad BHP.

Gry i zabawy integracyjne na sali gimnastycznej.

9:00 – 9:40

Zajęcia plastyczne - laurka dla babci i dziadka.

Gr 2

8:20 – 9:00

Zajęcia plastyczne - laurka dla babci i dziadka.

9:00 – 9:40

Przypomnienie regulaminu sali gimnastycznej i zasad BHP.

Gry i zabawy integracyjne na sali gimnastycznej.

Gr 1

9:40 – 10:00

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście.

Spacer do Muzeum Historii w Katowicach.

10:00 –12:00

Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zajęć.
Zajęcia teatralno - filmowe.

12:00 –12:20

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście.
Powrót do szkoły.

12:20 –14:20

Escape room -  w poszukiwaniu skarbów.

Gr 2

9:40 - 11:40

Escape room -  w poszukiwaniu skarbów.

11:40-12:00

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście.

Spacer do Muzeum Historii w Katowicach.

12:00-14:00

Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zajęć.
Zajęcia teatralno - filmowe.

14:00-14:20

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście.
Powrót do szkoły.

 

Gr 1
Gr 2

14:20-14:45

Mycie rąk. Wspólny posiłek (suchy prowiant) lub obiad (opcja dodatkowa).

 

Gr 1
Gr 2

14:45 –15:00

Gry stolikowe. Podsumowanie dnia i ocena zachowania uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień czwarty: 19.01.2023– czwartek

Data

Grupa

Godziny

Punkt programu

19.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr 1
Gr 2

8:00 – 8:15Zbiórka w szkole.
Przedstawienie programu.

Przypomnienie uczestnikom wytycznych związanych
z bezpiecznym wypoczynkiem.

Gr 1
Gr 2

8:15 – 8:45

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej. Przejście na przystanek Katowice – Sokolska oraz przejazd autobusem w kierunku Siemianowic Śląskich.

8:45– 9:00

Spacer do Planetarium.

9:00 – 9:30

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas seansu.

Seans „Kometa nad Szwajcarską doliną”.

9:30-10:00

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej. Spacer na przystanek oraz przejazd autobusem na przystanek Katowice – Sokolska.

Gr 1
Gr 2

10:00 – 10:15

Przejście do Multikina w Katowicach.

10:45 – 12:30

Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania podczas seansu. Seans filmowy

12:30 – 12:45

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście. Powrót do szkoły

12:45 – 13:15

Mycie rąk. Wspólny posiłek (suchy prowiant) lub obiad (opcja dodatkowa).

Gr 1

13:15 - 14:00

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

14:00 – 14:45

Zajęcia literackie – redagowanie życzeń dla babci i dziadka

Gr 2

13:15 – 14:00

Zajęcia literackie – redagowanie życzeń dla babci i dziadka

14:00 – 14:45

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

Gr 1
Gr 2

14:45-15:00

Podsumowanie dnia i ocena zachowania uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień piąty 20.01.2023 – piątek

Data

Grupa

Godziny

Punkt programu

20.01.2023

 

Gr 1

Gr 2

8:00 – 8:15

Zbiórka w szkole.
Przedstawienie programu.

Przypomnienie uczestnikom wytycznych związanych
z bezpiecznym wypoczynkiem.

Gr 1

8:15 - 8:35

Przypomnienie regulaminu sali gimnastycznej

i zasad BHP. Poranna muzyczna gimnastyka.

8:35 – 8.55

Gry planszowe

Gr 2

8:15 – 8:35

Gry planszowe

8:35 – 8:55

Przypomnienie regulaminu sali gimnastycznej i zasad BHP. Poranna muzyczna gimnastyka

Gr 1

Gr 2

8:55 – 9:10

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej.

Przejście na przystanek autobusowy Katowice – Sokolska.

9:10 – 9:30

Przejazd autobusem na przystanek Wilhelma Zespół Szkół, Katowice.

9:30 – 9:45

Spacer do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, ul. Krakowska 130 w Katowicach.

9:45– 10:00

Wspólne II śniadanie (suchy prowiant).

10:00 -12:00

Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zajęć.

Zwiedzanie Straży Pożarnej.

12:00 –12:16

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po mieście oraz bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji miejskiej.

Przejście na przystanek autobusowy Wilhelma Zespół Szkół, Katowice.

12:16 –12:36

Przejazd autobusem na przystanek Katowice Aleja Korfantego.

12:36 –12:45

Powrót do szkoły

12:45 –13:15

Mycie rąk. Wspólny posiłek (suchy prowiant) lub obiad (opcja dodatkowa).

 

Gr 1

 

13:15 –14:00

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

14:00 –14:45

Kalambury

 

Gr 2

 

13:15 –14:00

Kalambury

14:00- 14:45

Przypomnienie regulaminu basenu oraz pogadanka na temat bezpieczeństwa w wodzie.

Przebieranie się. Zajęcia na basenie. Przebieranie się, suszenie.

 

Gr 1
Gr 2

14:45 – 15:00

Podsumowanie półkolonii i rozdanie dyplomów.

 

Organizator zastrzega, iż plan może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Autor: Kinga Wójcik

NA GÓRĘ