Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

40-086 Katowice

ul. Sokolska 23

tel: 32 259-66-65

 

www.sp10kat.szkolnastrona.pl

www.facebook.com/SP10Katowice/

E-mail: szkpodst10@interia.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 01 października 2022