• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714819
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

"Nie pal przy mnie , proszę"

  

Program "Nie pal przy mnie, proszę"

 

 Cele szczegółowe programu:

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

 

W programie „Nie pal przy mnie, proszę” szkoła uczestniczy  trzeci rok. Inicjatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Program jest adresowany do uczniów klasy I-III.

W ramach realizacji programu dzieci uczestniczą w zajęciach, które związane są z tematyką programu oraz biorą udział w konkursach plastycznych. 

   

 

 

 

 

NA GÓRĘ