Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Biblioteka

Biblioteka

W naszej bibliotece jest dla każdego coś miłego.

                         
 

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursach dla wszystkich uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach :

- konkurs dla klas I-IV na plakat zachęcający do czytania baśni/legend ,

- konkurs dla klas V-VIII na recenzję ciekawej i mało znanej baśni lub legendy.

Cele konkursu:

  • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowania literaturą
  • Popularyzowanie twórczości plastycznej oraz rozwój umiejętności redagowania recenzji.

Warunki konkursu:

  • dla klas I-IV

Pracę można wykonać dowolną techniką płaską w formacie A4.

Cała strona powinna być zagospodarowana, tło zakolorowane.
Na odwrocie pracy musi się znaleźć: imię, nazwisko, klasa, tytuł baśni/legendy.

  • dla klas V-VIII

Recenzja powinna zachęcać innych uczniów do przeczytania akurat tej baśni lub legendy. Przyjmowane będą samodzielne prace odręczne lub w formie wydruku. W metryczce pracy musi się znaleźć: imię, nazwisko, klasa, tytuł baśni/legendy.

Czas trwania konkursu  : 27 października – 12 listopada 2021 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 17 listopada 2021 roku .

Prace nie będą zwracane . Zostaną wyeksponowane na wystawie podsumowującej Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Organizator :

mgr Joanna Gąbka-Siedlaczek

 

NA GÓRĘ