• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 714766
  • Do końca roku: 23 dni
  • Do wakacji: 196 dni
 • Kartka z kalendarza

Innowacja pedagogiczna z matematyki Maths Plus English

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI
MATHS PLUS ENGLISH

 

Autorem jest  mgr Sabina Celder-Dudek nauczyciel matematyki z 28 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany, z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie ICT, języka obcego (j. angielski) oraz drugiego przedmiotu: informatyka dla nauczycieli.

Innowacja ta ma charakter innowacji programowej. Polega na wprowadzeniu umiejętności  posługiwania się matematycznym językiem angielskim w zakresie liczb, figur geometrycznych oraz rozumienia i wykonywania poleceń na bazie programu nauczania Matematyka z plusem.

Pomysł innowacji zrodził się w związku z obserwacją potrzeb uczniów w XXI wieku, którzy żyją w świecie stającym się globalną międzynarodową wioską. Dzieci mają możliwość wyjazdów za granicę, w szczególności także uczestniczyć w zajęciach na zasadach wymian międzynarodowych. Często podstawowa wiedza i umiejętności matematyczne nie są wystarczające do korzystania z lekcji w szkołach za granicą. Ponadto należy zauważyć, że coraz częściej uczniowie sięgają do zasobów Internetu, a tam często publikacje są w języku angielskim. Dzięki poznaniu podstawowego matematycznego słownictwa angielskiego, będą mieli  większe możliwości poznawcze. Także posługiwanie się matematycznym językiem angielskim daje większe szanse dalszej edukacji, pomoc w podróżowaniu (użyciu map, posługiwaniu się terminologią związaną z czasem, obliczeniami zegarowymi i pieniężnymi). Wprowadzenie gier dydaktycznych na zajęciach daje możliwość otwarcia uczniów na czynne posługiwanie się j. angielskim, rozumienie poleceń, a przede wszystkim przełamanie strachu przed konwersacjami.

 

Innowacja  kierowana jest do chętnych uczniów II etapu edukacyjnego w cyklu pięcioletnim, ta edycja rozpoczęła się w roku szkolnym 2017/2018 w klasie 4a, w kolejnych latach adresatami były klasy: 2018/2019 5a, 4a; 2019/2020 6a,5a. Natomiast w obecnym roku szkolnym kierowana jest dla uczniów klas:6a i 7a i będzie kontynuowana.

 

Zajęcia prowadzone będą wymiarze godziny lekcyjnej tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych - 20 godzin w ciągu roku szkolnego. Zajęcia te prowadzone będą tylko w języku angielskim.

 

Cel innowacji 

     Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, połączone  z wykorzystaniem naturalnych językowych i matematycznych możliwości dziecka oraz stworzenie specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom   chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania proste i problemowe w j. angielskim.

 

Cele edukacyjne

I) Cele edukacyjne wynikające z  programu „ MATEMATYKA Z PLUSEM” 

 1. Rozwijanie pamięci oraz myślenia abstrakcyjnego  i logicznego rozumowania.
 2. Rozwijanie sprawności manualnej i kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
 3. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i postawy dociekliwości.
 4. Nauczanie dobrej organizacji pracy,  wyrabianie  systematyczności, pracowitości  i wytrwałości.
 5. Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
 6. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji.
 7. Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunkowych przy rozwiązywaniu zadań matematycznych i w sytuacjach związanych z życiem codziennym.
 8. Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań  w sposób czytelny. Wyrabianie nawyków  sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i  korygowania błędów.

  

II) Cele edukacyjne innowacji „Maths plus English”

 1. Kształtowanie umiejętności używania angielskiego słownictwa matematycznego dotyczącego: liczb naturalnych, działań, ułamków zwykłych oraz dziesiętnych, procentów, liczb ujemnych, figur i ich elementów, graniastosłupów.
 2. Kształtowanie relacji należenia do zbioru oraz nienależenia do zbioru i pojęcia części wspólnej dwóch, trzech zbiorów.
 3. Rozwijanie sprawności w rozumieniu i wykonywaniu poleceń wydawanych po angielsku.
 4. Rozwijanie umiejętności nauki przez zabawę i gry dydaktyczne.
 5. Kształtowanie umiejętności aktywnego współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za wspólną pracę.

  

MATHS PLUS ENGLISH

Rozmawiamy po angielsku, pytamy i gramy w ten sposób poznajemy matematyczny język angielski.

      Pomysł innowacji zrodził się w związku z obserwacją potrzeb uczniów w XXI wieku, którzy żyją w świecie stającym się globalną międzynarodową wioską. Dzieci mają możliwość wyjazdów za granicę, w szczególności także uczestniczyć w zajęciach na zasadach wymian międzynarodowych. Często podstawowa wiedza i umiejętności matematyczne nie są wystarczające do korzystania z lekcji w szkołach za granicą. Ponadto należy zauważyć, że coraz częściej uczniowie sięgają do zasobów Internetu, a tam często publikacje są w języku angielskim.

     A zatem dzięki poznaniu podstawowego matematycznego słownictwa angielskiego, będą mieli  większe możliwości poznawcze. Także posługiwanie się matematycznym językiem angielskim daje większe szanse dalszej edukacji, pomoc w podróżowaniu (użyciu map, posługiwaniu się terminologią związaną z czasem, obliczeniami zegarowymi i pieniężnymi). Wprowadzenie gier dydaktycznych na zajęciach daje możliwość otwarcia uczniów na czynne posługiwanie się j. angielskim, rozumienie poleceń, a przede wszystkim przełamanie strachu przed konwersacjami.

 

* W plikach do pobrania prezentuję przykładowy konspekt lekcji oraz autorskie przykładowe materiały dydaktyczne.
                                                                              Sabina Celder-Dudek

Autor: Sabina Celder-Dudek
NA GÓRĘ