Projekt edukacyjny "Na zdrowie"

 Projekt "Na zdrowie" 2021

                      Wyniki konkursu

 

PROJEKT „NA ZDROWIE”
dla wszystkich uczniów klas 1 - 8

W tegorocznym projekcie „Na zdrowie” uczniowie będą zdobywać wiedzę o zdrowiu biorąc udział w konkursach – indywidualnych i klasowych.

Konkurs recytatorski „Zdrowie”. Dla uczniów klas 1- 3

Regulamin konkursu

W przypadku, gdy uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki w szkole:
14.04.2021 o godz. 12.00 w sali nr 43.
W przypadku nauki zdalnej: filmik z nagranym wierszem należy wysłać do 16.04.2021 na adres: dominikaszkola@interia.pl

Konkurs plastyczny „Śmiech to zdrowie" - Dla uczniów klas 1- 4

Regulamin konkursu

Praca powinna być dostarczona (przez uczniów klasy 4 oraz w przypadku nauki zdalnej uczniów klas 1-3- w formie elektronicznej na adres: barbara.chudy.sp10@gmail.com – indywidualnie lub przez wychowawcę) - do 16.04.2021r.

Podpowiedź: Będzie wspaniale, jeśli wszyscy uczniowie np. na zajęciach z plastyki wspólnie się pośmieją, a następnie indywidualnie wykonają ilustrację do wiersza (każda klasa ma inny, specjalnie wybrany wiersz polskiego poety – w załączniku).

Galeria prac pojawi się w szkole i na stronie internetowej szkoły.

Quiz o zdrowiu i higienie  Dla uczniów klas 5- 8 (w dwóch kategoriach wiekowych) 

Konkurs klasowy

Na lekcjach biologii każdej klasy w tygodniu od 12 do 16.04.

 

Konkurs plastyczny „Zróbmy szum wokół zdrowia”

Regulamin konkursu

Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu na temat zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Dla uczniów klas 5- 8

Praca powinna być dostarczona w formie elektronicznej na adres: barbara.chudy.sp10@gmail.com) - do 16.04.2021r.

Szkolni koordynatorzy projektu – Zespół ds. zdrowia

 

  

 

PROJEKT EDUKACYJNY „NA ZDROWIE”
dla wszystkich uczniów klas I - VIII

 

 

 

Istotą projektu „Na zdrowie” jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia związanego ze zdrowiem na podstawie ustalonych założeń.


Bezpośrednimi koordynatorami projektu w ramach klasy są wychowawcy.

Projekt swoim zakresem obejmuje różne przedmioty, dlatego ważne jest zaangażowanie pozostałych nauczycieli, w tym wychowawców świetlicy.

Projekt pozwala także na wspieranie uczniów przez rodziców.

 

I.                 Cele projektu „Na zdrowie”:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się;
  • rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
  • rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnych działań;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  • rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności  za działania własne i zespołu;
  • rozwijanie umiejętności zaprezentowania wykonanej pracy.

 

II.               Harmonogram:

Na realizację projektu uczniowie mają dwa tygodnie.

Trzy etapy projektu:

1)     Pod okiem wychowawcy wszyscy uczniowie w klasie dzielą się na PIĘC zespołów zadaniowych. Każdy zespół otrzymuje temat, jakim ma się zająć. Korzystniej jest, gdy uczniowie współdecydują o tym, czym się będą zajmować. To wpłynie na ich motywację do pracy, gdyż będzie to ICH projekt.

 

2)     Etap akcji i działania - wychowawca i inni nauczyciele pełnią rolę doradczą, wspierającą i motywującą. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za realizację ponoszą uczniowie – pomagajmy, ale nie działajmy za nich! Jednocześnie bierzmy pod uwagę fakt, że uczniowie, nie mając doświadczenia, np. mogą nie pomyśleć o  konsultowaniu się i pomocy dorosłych – wychodźmy z taką propozycją.

 

3)     Etap podsumowań – po upływie dwóch tygodni wszystkie zespoły prezentują pozostałym uczniom w klasie efekty swoich działań. Prezentacja odbędzie na w ostatnim tygodniu lutego:

- klasy I-IV – podczas jednej z lekcji – koordynatorem pani Barbara Heppa-Chudy

- klasy V-VIII – podczas lekcji biologii – koordynatorem pani Edyta Beśka.

 

 III.              Działania:

Podział uczniów w klasie na 5 zespołów zadaniowych.

Każdy zespół zajmuje się przez czas trwania projektu jednym aspektem zdrowia i przypisanemu mu zadaniu.

 

I ZESPÓŁ

 

Temat: Pamiętaj o zdrowym drugim śniadaniu!

Zadanie dla klas I-III: Wykonanie albumu i zaprezentowanie, prezentującego pomysły na zdrowe i smaczne śniadanie do szkoły. W albumie powinny zostać też uwzględnione powody, dlaczego należy jeść drugie śniadanie. Opcjonalnie zespół może dodatkowo przygotować i zaprezentować zdrowe drugie śniadanie.

Zadanie dla klas IV-VIII: Wykonanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, prezentującej pomysły na zdrowe i smaczne śniadanie do szkoły. W prezentacji powinny zostać też uwzględnione powody, dlaczego należy jeść drugie śniadanie. Opcjonalnie zespół może dodatkowo przygotować i zaprezentować zdrowe drugie śniadanie.

 

II ZESPÓŁ

Temat: Bezpieczna i ciekawa przerwa.

Zadanie: Przygotowanie i zaprezentowanie (omówienie) plakatu na temat „Bezpieczna i ciekawa przerwa”. Technika wykonania pracy dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka, grafika komputerowe.

 

III ZESPÓŁ

Temat: W rytmie zdrowia.

Zadanie dla uczniów klas I-III: Nauczenie się i zaprezentowanie wybranej piosenki nt. higieny, pielęgnacji ciała i czystości.

Zadanie dla uczniów klas IV – VIII: Ułożenie i zaprezentowanie piosenki rap nt. higieny i czystości.

 

IV ZESPÓŁ

Temat: Szkoła w ruchu.

Zadanie: Trenowanie skoków na skakance. Metoda skakania jest dowolna. 
Podczas prezentacji każdy uczeń skacze przez 60 sekund. Można też zaprezentować ciekawe sposoby skakania i zabaw na skakance.

 

V ZESPÓŁ

Temat: Wolny czas… od nudy!

Zadanie dla uczniów klas I-III: Przygotowanie i zaprezentowanie plakatu lub komiksu (historyjki opatrzonej tekstem) na temat ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu. Technika wykonania pracy dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka, grafika komputerowe.

Zadanie dla uczniów klas IV – VIII: Przygotowanie i zaprezentowanie własnego komiksu (historyjki opatrzonej tekstem) na temat ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu. Technika wykonania pracy dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka, grafika komputerowe.

 

Szkolni koordynatorzy projektu - Barbara Heppa-Chudy i Edyta Beśka.

 

 

 

Brawo pierwszoklasiści i drugoklasiści!

Pokazaliście, że wiecie dlaczego warto jeść drugie śniadanie, zaprezentowaliście swoje pomysły na ciekawe spędzenie wolnego czasu i bezpieczną zabawę na szkolnej przerwie.
Wyśpiewaliście zasady dotyczące higieny i udowodniliście, że potraficie skakać na skakance.

Spisaliście się na medal.

       

Trzecio i czwartoklasiści pokazali albumy prezentujące pomysły na zdrowe i smaczne śniadanie do szkoły, komiksy na temat ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz plakaty o bezpiecznej przerwie.

Dziewczynki z klasy III przygotowały nawet choreografię do piosenki o myciu zębów, a chłopcy z IV klasy w rytmie rapu zaśpiewali autorską piosenkę o myciu się. Bez dwóch zdań poradzili sobie także ze skakaniem na skakankach.

Gratulujemy!

Autor: Barbara Heppa Chudy
NA GÓRĘ