• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 714851
  • Do końca roku: 23 dni
  • Do wakacji: 196 dni
 • Kartka z kalendarza

Innowacja pedagogiczna "TOC w DZIESIĄTCE 2"

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Katowicach

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TOC W DZIESIĄTCE 2”

autor: mgr Sabina Celder-Dudek

 

Wstęp

Innowacja pedagogiczna „TOC W DZIESIĄTCE 2” ma charakter innowacji organizacyjnej. Innowacja polega przygotowaniu nauczycieli oraz uczniów do wprowadzenia narzędzi krytycznego myślenia w nauczaniu i jest kontynuacja.

Krótko o TOC (Dr Eliyahu M. Goldratt):

TOC – to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej
(i więcej).

Uniwersalność programu polega na tym, że trzy narzędzia (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do wszelkich treści edukacyjnych  występujących w edukacji,  takich jak:

 • Związki przyczynowo- skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów
 • Zapamiętanie na bazie zrozumienia a nie „wykucia”
 • Analiza treści, umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzenie hipotez, argumentacja, ocenianie – czyli myślenie krytyczne
 • Planowanie pracy (sprawy wychowawcze)
 • Podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji
 • Poprawna komunikacja w klasie
 • Analiza konfliktów i umiejętność znajdowania ich rozwiązań

Według Narzędzi krytycznego myślenia do tworzenia środowiska ustawicznego rozwoju konieczne jest nieustanne odpowiadanie sobie na trzy pytania:

Co zmienić?

W co zmienić?

Jak spowodować zmianę?

Autor  innowacji:

mgr Sabina Celder-Dudek – nauczyciel matematyki z 28 letnim stażem,  nauczyciel dyplomowany, z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie ICT, języka obcego (j. angielski) oraz drugiego przedmiotu: informatyka dla nauczycieli
i ukończonym kursie doskonalącym „Narzędzia krytycznego myślenia”.

Czas realizacji:

Lata szkolne 2020/2021 = 2022/2023

Cel innowacji

Głównym celem innowacji jest opracowanie i wdrożenia narzędzi krytycznego myślenia w nauczania matematyki, lekcji z wychowawcą oraz popularyzacja tych narzędzi wśród nauczycieli innych przedmiotów.

Cele edukacyjne innowacji:

w stosunku do nauczycieli

 1. Przygotowanie  merytoryczne nauczycieli.
 2. Rozwijanie umiejętności przygotowania narzędzi krytycznego myślenia.
 3. Kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi krytycznego myślenia.
 4. Tworzenia środowiska ustawicznego rozwoju konieczne jest nieustanne odpowiadanie sobie na trzy pytania:
 • Co zmienić?
 • W co zmienić?
 • Jak spowodować zmianę?

 

w stosunku do uczniów

 1. Kształtowanie umiejętności zrozumienia materiału zamiast uczenia się go na pamięć.
 2. Rozwijanie umiejętności odnoszenia wiedzy zdobytej w szkole do swojego życia poza szkołą.
 3. Kształtowanie postawy, dzięki której wiedzą jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty
 4. Znajomość narzędzi, dzięki którym mogą i przenoszą odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki.

Etapy innowacji.

 1. Szkolenia i warsztaty w ramach zespołów przedmiotowych.
 2. Opracowywanie narzędzi TOCdla matematyki oraz lekcji z wychowawcą.
 3. Wdrażanie korzystania z narzędzi TOC w klasach IV-VIII
 4. Wdrażanie korzystania z narzędzi TOC na pozostałych przedmiotach
 5. Spotkania samokształceniowe.
 6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 7. Lekcje pokazowe z użyciem narzędzi TOC.
 8. Przygotowanie materiałów w formie publikacji w ramach „dobrych praktyk”.

Ewaluacja innowacji

 1. Analiza wyników nauczania uczniów.
 2. Bieżąca kontrola osiągnięć i umiejętności.
 3. Omawianie i doskonalenie przygotowanych narzędzi.

 

Załącznik: narzędzia TOC z matematyki i lekcje wychowawcze

 1. 1.     mapy matematyczne_1
 2. 2.     mapy matematyczne_2
 3. 3.     przykład zmodyfikowany ambitny cel
 4. 4.     szablon zmodyfikowany ambitny cel z opisem

 

Katowice, 1.09.2020                                                 

Autor: Sabina Celder-Dudek
NA GÓRĘ