Powrót do szkoły

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z poniższymi procedurami bezpieczeństwa, które dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Procedura organizacji i zachowania bezpieczeństwa w szkole podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Poloczek
NA GÓRĘ