• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714876
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja 2023/24

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal-1-terminy-rekrutacji-lotbs-i-2023_20242.pdf

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym :

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkuratorium.katowice.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2Fzal.-nr-1-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-woj-slaskie.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal.-nr-2-wojewodzkie-konursy-przedmiotowe-slko.pdf

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal.-nr-3-zawody-kuratorow-oswiaty-na-podstawie-zawartych-porozumien.pdf

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/02/zal.-nr-4-wykaz-olimpiad-dla-sp.pdf

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się od 15 maja 2023 pod poniższym adresem :

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

Autor: Joanna Gąbka-Siedlaczek

NA GÓRĘ