• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714734
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

Informacje

 
                           
 Świetlica w naszej szkole zapewnia dzieciom
zorganizowaną i bezpieczną formę spędzania czasu przed i po lekcjach.  
 
Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 - 17.00.
 
     

                                         
 
Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I - III oraz w wyjątkowych sytuacjach z klas IV i V.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
Nasza świetlica zajmuje dwa pomieszczenia urządzone w miarę możliwości funkcjonalnie, estetycznie i bezpiecznie.
 
Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Stworzenie warunków do pełnego relaksu, wypoczynku, odrobienia prac domowych oraz zjedzenia posiłku w szkolnej stołówce.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest na podstawie planu rocznego zatwierdzonego przez nauczycieli i dyrektora szkoły.

 

         W naszej świetlicy:
   
    - rysujemy, malujemy i wycinamy
    - codziennie czytamy
    - wspieramy nie wyręczamy
    - bawimy się na boisku szkolnym
    - uczymy cierpliwości i precyzji
    - pomagamy w odrabianiu zadań domowych
    - jest miła, rodzinna atmosfera
    - uczymy jak współpracować
    - aktywnie poznajemy świat
    - często się uśmiechamy i śmiejemy
    - rozwijamy wyobraźnię

 

Poprzez różne zajęcia rozwijamy u dzieci: pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, aktywność poznawczą i twórczą, kształtujemy umiejętność współdziałania i współżycia w grupie. Dysponujemy dużą ilością gier planszowych, układanek, gier edukacyjnych. 
 
W roku 2023/2024 opiekę wychowawczo - dydaktyczną sprawują:   
p. Agata Hałasa, p. Joanna Gąbka-Siedlaczekp. Izabela Wojciechowska, p. Kamil Grzybowski
 
 
NA GÓRĘ