Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Rodzaj zajęć

Prowadzący zajęcia

Częstotliwość

Termin

Sala

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

P. Schroeter

 

 

 

 

co tydzień (dla kl. IV a)

 

co dwa tygodnie (dla kl. VII a)

Czwartek

14.10 – 14.40

 

Czwartek

15.45 – 16.45.

 

26

 

31

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

P. Celder-Dudek

co dwa tygodnie (dla kl. V a)

 

 co dwa tygodnie (dla kl. VI a)

Czwartek

15.00 – 16.00

 

Czwartek

15.00 – 16.00

30

 

 

30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka polskiego

P. Zarychta

 

 

co dwa tygodnie

 

 

Wtorek

7.50 – 8.50

13

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka polskiego

P. Czarniecka

 

co tydzień

 

Poniedziałek

15.00 – 15.45

 

44

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka polskiego

P. Kołodziej-Białas

co tydzień

 

Środa

14.10 – 14.40

26

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

P. Poks

co dwa tygodnie

Czwartek

8.15 – 8.30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

dla kl. I i II

P. Luty

1 x co tydzień

Wtorek

13.00 – 15.00

41

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

dla  kl. III

P. Tomica

co tydzień

Poniedziałek

14.10 – 15.10

38

Zajęcia logopedyczne

P. Szymonek

co tydzień

Czwartek 7.45-8.45

Wtorek 15.35 – 16.35

42

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnych

P. Heppa-Chudy

co tydzień

Czwartek

12.00 -12.30

1

Klub Tropicieli Przygód

P. Heppa-Chudy

P. Wojciechowska

 

Październik - listopad

 

Integracja sensoryczna

P. Dyrda-Zaradna

co tydzień

Wtorek 7.45–8.45

Środa 7.45 – 8.45

Środa 15.00–16.00

Mała sala gimnastyczna

Zajęcia sportowe

P. Luty

co tydzień

Czwartek

14.10 – 15.10

sala gimnastyczna

SKS

P. Luty

co tydzień

Czwartek

15.10 – 15.45

Piątek

14.05. – 15.30

Sala gimnastyczna

Zajęcia rękodzieła artystycznego

P. Marcinek

co tydzień

Wtorek 14.10 – 15.10

19

Kółko informatyczne

P. Wójcik

co tydzień

Czwartek

13.55 -14.55

39 / 28

Zajęcia rozwijające

z matematyki

P. Celder-Dudek

co dwa tygodnie

Poniedziałek

15.50 – 16.50

30

 

NA GÓRĘ