• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714767
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

"Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

    

     Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” powstał z inicjatywy funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych.

 

Program obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego poziomu klas szkoły podstawowej. W ten sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, bierze w kolejnych latach udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy.

 

Głównym celem programu jest:

- ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta;

- zapobieganie zagrożeniom;

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

     Tematyka poruszana w scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z występującymi problemami czy zagrożeniami.

 

 Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani pedagog Kinga Wójcik.

Zajęcia według założeń programu, prowadzone są przez wychowawców klasy, którzy doskonale znają swój zespół uczniowski oraz mogą dostosować sposób prowadzenia zajęć do specyfiki i problemu danej grupy.

Nauczyciele znając swoich podopiecznych z właściwą czujnością pedagogiczną przeprowadzają zajęcia według proponowanego scenariusza.

 

       

       

NA GÓRĘ