• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714758
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

Historia szkoły

 Historia Szkoły 

1871r. Oddanie do użytku budynku szkolnego przy u. Stawowej 6. Do 1939 roku mieściła się w nim mniejszościowa szkoła niemiecka.

1937r. Utworzenie Żeńskiej Szkoły nr 10 która początkowo miała swoją siedzibę na parterze i drugim piętrze szkoły męskiej im. Piotra Skargi przy ul. Dąbrówki. Na jej nową lokalizację przewidziano budynek przy ulicy Stawowej 6. Pierwszą kierowniczką szkoły została pani Stefania Wintouschka.

IX 1939 - IV 1945r. Przerwa w działalności szkoły spowodowana wybuchem II wojny światowej.

III 1945r. Starania kierowniczki K. Suskiej o przyznanie szkole budynku przy ulicy Stawowej.

20 IV 1945r. Początek nauki w szkole żeńskiej nr 10. Grono pedagogiczne liczyło 16 osób.

16 II 1946r. Uroczyste otwarcie Biblioteki Szkolnej nr 1 im. Księgarzy Katowickich (księgarze katowiccy ofiarowali szkole około 400 sztuk książek).

22 VI 1946r. Uroczyste nadanie szkole imienia Marii Curie - Skłodowskiej.

30 IV 1948r. Wystąpienie opery dziecięcej pt. "Taniec Kwiatów" na deskach państwowego teatru im. Stanisława Wyspiańskiego przez uczennice szkoły nr 10.

12 V 1950r. Radiofonizacja szkoły.

1955/56r. Utworzenie pierwszych klas koedukacyjnych (w jednej klasie uczą się dziewczynki i chłopcy).

1958r. Początek działalności harcerstwa - I Szczep im. Bojowników O Wolność I Demokrację.

7 XI 1967r. Nadanie Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie - Skłodowskiej sztandaru.

1974r. Uroczyste wręczenie sztandaru szczepowi. Uroczystość odbyła się 12 maja pod Wieżą Spadochronową w Parku Kościuszki.

1998/1999r. Początek reformy oświaty. Groźba likwidacji placówki. W konsekwencji akcji protestacyjnej rodziców, uczniów i nauczycieli szkoła nadal funkcjonuje jako 6 - letnia Szkoła Podstawowa.

1999r. Społeczność szkolna otrzymała list z błogosławieństwem na dalsze lata pracy od Papieża Jana Pawła II.

Uczniowie aktywnie działają we wszystkich akcjach proekologicznych odnosząc sukcesy w tej dziedzinie. Działalność ta kontynuowana jest nadal.

2001r. Uczniowie szkoły rozpoczęli działalność proeuropejską w ramach szkolnego klubu europejskiego "Curie" odnosząc sukcesy w konkursach o tematyce europejskiej.

2005r. Uroczysta wizyta księdza biskupa Gerarda Bernackiego, który spotkał się z uczniami i nauczycielami.

2007r. Kolejna próba likwidacji naszej szkoły. Aktywna obrona miejsca nauki uczniów przez ich rodziców.

Rozpoczęcie obchodów 70 - lecia szkoły pod honorowym patronatem Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Pierwszy Piknik z Przyjaciółmi.

 2008r Kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły, wygrała obecna dyrektor mgr Magdalena Poloczek. 

2017/2018 Szkoła stała się ponownie ośmioletnią szkołą podstawową.

2017r Szkoła zmieniła swoją siedzibę – zajmując budynek przy ulicy Sokolskiej 23, w którym znajdowało się Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego. Obiekt szkolny został dostosowany do potrzeb uczniów młodszych.

2023r Szkoła wraz z Miejskim Przedszkolem nr 45 przeszła w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Stefania Wintouschka (przez 1938)

Katarzyna Suska 1939/

Joanna Axentowicz 1950 - 1971

Stefania Izydorczyk 1971 - 1972

Janina Bogunka 1972 - 1978

Józef Gródzki 1978 - 1980

Anna Poniewierska 1980 - 1998

Jadwiga Norman 1998 - 2008

Magdalena Poloczek od 2008 - nadal

 

 Patronka szkoły

Maria Curie-Skłodowska

urodziła się w 7 listopada 1867 roku w Warszawie. W 1883 r. ukończyła Gimnazjum ze złotym medalem. W latach 1884-1891 była nauczycielką domową.
W 1891 roku wyjechała do Francji, gdzie podjęła studia na Sorbonie. W 1893 r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później - matematycznych. W dniu 25 lipca 1895 roku wyszła za mąż za francuskiego fizyka Piotra Curie.

Niedługo po odkryciu przez Becquerela promieniotwórczości rozpoczęła pracę nad badaniem aktywności promieniotwórczych różnych substancji. W 1898 r. wspólnie z Piotrem Curie, ogłosiła odkrycie polonu i radu, za które to prace małżonkowie Curie (wraz z Becquerelem – odkrycie promieniotwórczości) otrzymali w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

 

Po śmierci męża (19 kwietnia 1906 r.) Maria objęła katedrę promieniotwórczości na Sorbonie. Dalsza praca naukowa doprowadziła ją do wyodrębnienia radu w postaci metalicznej. W 1911 r. otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.

W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej organizuje wojskowe lecznictwo radiologiczne. Jest współzałożycielką Instytutu Radowego w Paryżu, w którym pracowała.

Maria Curie-Skłodowska zmarła 4 lipca 1934 r. na białaczkę, która była prawdopodobnie następstwem częstych kontaktów z materiałami promieniotwórczymi. W 1995 r. prochy Marii Curie-Skłodowskiej i jej męża spoczęły w paryskim Panteonie.

 

Wiersze o Marii Curie Skłodowskiej

 

          "Słynna Maria"

Nasza Maria Skłodowska – Curie

Ojczyznę swą kochała

W wielkim trudzie i biedzie ciężko pracowała

Swymi pierwiastkami wielce się zasłużyła

Chorym na raka życie wydłużyła

Dzięki uczonej

Polskę w świecie rozsławiona,

 Niech wciąż w nas żyje wielka uczona.

(autor nieznany)

 

 "Maria Skłodowska-Curie"

Maria zdolna była,

Wraz z mężem badania prowadziła

I tak

Polon i rad odkryła

Wielką uczoną był

I niejednego profesora z Sorbony wyprzedziła

Pamięć o Niej nigdy nie zgaśnie

I świecić będzie jak słońce

Coraz jaśniej

(Justyna Łysoń kl.III)

 

"Maria Skłodowska-Curie"

To kobieta jakich mało!

Wiedzę zdobyła doskonałą.

Bardzo dużo się uczyła,

Dzięki temu rad odkryła

Potem Nobla odebrała

I patronką naszej szkoły została.
 

(Agnieszka Wacławczyk kl. II) 

 

Maria nie dojadała, nie dosypiała

W głowie ciągle chemię miała.

W ubóstwie żył

Chociaż polon i rad odkryła.

Polskę kochała

I mieszkając we Francji

O Ojczyźnie nie zapomniała.

Cały świat ją podziwiał i wielbił,

Ale nic od niego nie chciała.

W czasie wojny ludzi ratowała.

Życie nauce i światu oddała,

Nasza Maria patronka wspaniała.

(Joaana Lehner kl.III)
 

 

 "Maria Skłodowska - Curie"

MARIA SKŁODOWSKA

TO WIELKA POLSKA UCZONA.

TO JEJ MOCNA STRONA.

ZADZIWIŁA CAŁY ŚWIAT

BO ODKRYŁA POLON I RAD.

NAGRODĘ NOBLA DOSTAŁA

BO NALEŻAŁA JEJ SIĘ CHWAŁA.

KAŻDE DZIECKO DOBRZE WIE

ŻE PATRONKĄ NASZEJ SZKOŁY JEST.

( Agata Wojtala kl.IIa)

 

 

"Nasza patronka"

Maria Skłodowska - Curie,

co noc mi się śni.

W Warszawie się urodziła,

zawzięcie chemi się uczyła.

Do Francji wyjechała,
 

Wielkim chemikiem była,gdzie męża Piotra poznała.

Nagrodę Nobla zdobyła,Rad i Polon odkryła.

bo wielką uczoną była.

Jesień życia na obczyźnie spędziła,

gdzie swój żywot zakończyła.

Patronką Naszą została,

 aby pamięć o Niej wiecznie trwała.

(Monika Kromalicka kl.IIa)

 

 

                     

   

NA GÓRĘ