Zawodoznawstwo

Tydzień Świadomości Zawodowej

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Miasta Katowice oraz Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice zapraszają na Tydzień Świadomości Zawodowej, który odbędzie się w dniach 12 do16 kwietnia 2021 roku.

Przewidziane są wydarzenia w wirtualnym świecie oraz w realnym, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Dla zainteresowanych uczniów organizowane są również porady w zakresie doradztwa zawodowego w formie hybrydowej przez doradców Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

 

Zgłoszenia na indywidualne konsultacje przyjmowane są pod adresem mailowym :

a.stasiczek@ppp1katowice.pl

 

Wtorek 13.04.2021r.

godz. 17.00.

 
 

Webinarium:

„Rodzic jako

Doradca zawodowy.”

 

Webinarium skierowane do rodziców uczniów klas VIII, którzy zastanawiają się, jak wspierać swoje dziecko, które stoi przed wyborem ścieżki edukacyjnej.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a29cae071d7ac45e287b5beac7354471b%40thread.tacv2/1617218833992?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%221ce3baeb-6818-4a87-a8b7-c204c5e89cf1%22%7d

 

 

Środa  14.04.2021r.

godz. 9.00.

 
 

Audycja internetowa

dot. form wsparcia młodzieży realizowanych w ramach działalności

Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Audycja skierowana do wszystkich zainteresowanych tematem rodziców,

nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a29cae071d7ac45e287b5beac7354471b%40thread.tacv2/1617219007605?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%221ce3baeb-6818-4a87-a8b7-c204c5e89cf1%22%7d

 
NA GÓRĘ